Tin tức

Trong những năm gần đây, nhờ vào các giải pháp công nghệ tiên tiến, nhiều doanh nghiệp trên thế giới đã có bước chuyển mình vượt bậc. Tại Việt nam, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã đang và sẽ là xu hướng tích cực giúp các doanh nghiệp và nền kinh tế Việt Nam cất cánh. Thấu hiểu và đồng hành cùng khách hàng của mình, Tập đoàn Ricoh từ Nhật Bản đã ra
Tin tức